Titulli i projektit: “Femme Salon – Tell me a story! Inkurajojmë të rinjtë për të promovuar barazinë gjinore, diversitetin dhe përfshirjen sociale”.

Donator: Artivist Stafetë me fonde të Bashkimit Europian.

Periudha e implementimit: 1 Mars – 30 Prill 2023

Qëllimi i projektit: Rritja e ndërgjegjësimit midis të rinjve rreth barazisë gjinore, diversitetit, përfshirjes sociale dhe motivimi i tyre për t’u bërë agjentë ndryshimi.