Titulli i projektit: “Forcimi i sistemit të mbrojtjes për gratë dhe vajzat viktima të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Shqipëri

Donator: Urgent Action Fund for Feminist Activism

Periudha e implementimit: 15 Korrik 2023 – 15 Janar 2024

Zonat e zbatimit: Berat, Gjirokastër, Shkodër, Dibër, Korçë, Lezhë dhe Kukës.

Qëllimi i projektit: Rritja e kapaciteteve të Policisë së Shtetit për të kryer në mënyrë efektive vlerësimin e riskut për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore.