Trajnime me punonjës të Njesive Administrative, Bashkia Tiranë