KUSH JEMI NE?

Vizioni: ‘Të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për gratë dhe vajzat’

Misioni: Qendra për Drejtësi Gjinore jep kontributin e saj për krijimin e një shoqërie ku të gjitha gratë të jetojnë një jetë me dinjitet, pa diskriminim dhe me mundësi të barabarta.

Selia e Qendrës ndodhet në Tiranë por ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, si dhe jashtë territorit shqiptar në përputhje me legjislacionin përkatës vendas.

PROJEKTET TONA

PARTNERËT TANË