JU MUND TË DHURONI NË LLOGARITË TONA BANKARE

Llogaria në LEK

Banka: Intesa SanPaolo
Emri: QENDRA PER DREJTESI GJINORE NE SHQIPERI
Nr. i llogarisë: 10794831801
IBAN: AL41208110080000010794831801
Swift code bank: USALALTR

 

Llogaria në EURO

Banka: Intesa SanPaolo
Emri: QENDRA PER DREJTESI GJINORE NE SHQIPERI
Nr. i llogarisë: 10794831802  
IBAN: AL14208110080000010794831802
Swift code bank: USALALTR

Llogaria në Dollar Amerikan

Banka: Intesa SanPaolo
Emri: QENDRA PER DREJTESI GJINORE NE SHQIPERI
Nr. i llogarisë: 10794831803
IBAN: AL84208110080000010794831803
Swift code bank: USALALTR