Titulli i projektit: “Make women safe!”

Donator: Mediterranean Women’s Fund, Francë

Periudha e implementimit: 1 Dhjetor 2022 – 30 Prill 2023

Qëllimi i projektit: Rritja e kapaciteteve të Policisë së Shtetit për një përgjigje efektive ndaj dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.