Titulli i projektit: “Është koha për të folur për të drejtat trashëgimore të grave!”

Donator: The Pollination Project

Periudha e implementimit: 15 Shkurt – 15 Gusht 2023

Qëllimi i projektit: Rritja e nivelit të informimit dhe ndërgjegjësimit të grave dhe vajzave në zona rurale rreth të drejtave të tyre trashëgimore.